Analiza de risc

Analiza de Risc la Securitatea Fizică  – este un tip de audit, definit în H.G. nr. 301/2012, cu statut obligatoriu pentru toate tipurile de obiective și spații în care  își desfășoară activitatea agenți economici sau instituții publice, cu excepția instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică si siguranță națională. Conform prevederilor legale, lipsa analizei de risc atrage sancțiunea amenzii contravenționale de la 5.000 la 20.000 lei . Amenzile pot fi date de catre poliţişti, jandarmi, precum şi de către primari sau împuterniciţi ai acestora.

Analiza de Risc se concretizează prin elaborarea Raportului de Evaluare și Tratare a riscurilor și completarea Grilei de Evaluare specifică obiectului de activitate al unității evaluate, de către evaluatorii autorizați în acest scop de Inspectoratul General al Poliției Române, lucrarea efectuându-se conform metodologiei stabilite prin Instrucțiunile Ministerului Administrației și Internelor nr. 9/2013.

Analiza presupune obținerea documentelor și informațiilor necesare în vederea determinării nivelului de risc, studierea obiectivului și a vecinătăților acestuia, inventarierea dotărilor, sistemelor și procedurilor de securitate, identificarea vulnerabilităților și a factorilor interni și externi care influențează nivelul de risc, inclusiv verificarea statisticilor de criminalitate specifică locală și zonală întocmite de Poliție pentru zona în care este amplasat obiectivul.

Prin intermediul Raportului de Evaluare se recomandă măsuri de tratare a riscului, dacă acestea sunt necesare pentru încadrarea obiectivului într-un nivel de risc  considerat acceptabil conform Legii. În cazul în care obiectivul analizat necesită măsuri suplimentare de securitate, se vor identifica soluțiile cele mai eficiente, în strânsă legătură cu reprezentanții clientului, Evaluatorul de Risc la Securitatea Fizica, fiind pe deplin conștient de importanța controlului costurilor.

Actele normative care reglementează acest tip de audit, sunt :

  • LEGEA  nr. 333 / 2003privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ACTUALIZATA
  • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 / 2005
  • LEGEA  nr. 9 /2007  pentru modificarea Legii nr. 333/2003
  • LEGEA nr. 40 / 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003
  • HOTARAREA nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
  • NORME metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003
  • INSTRUCŢIUNI nr. 9 / 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică
  • HG nr. 1002/2015 si 437/2017- modificarea și completarea HG nr. 301/2012

Tariful unei evaluări de risc la securitatea fizică este stabilit prin negocierea directă între evaluator şi beneficiar tindu se seama de urmatoarele :

obiectul de activitate al societăţii;
– suprafaţa totală şi suprafaţa construită;
– numărul de angajaţi;  
– valoarea aproximativă a bunurilor de protejat;
– zona de dispunere a obiectivului;
– măsurile de securitate implementate;
– numărul punctelor de lucru/obiectivelor.

 Tariful  porneste de la 400 lei si poate ajunge pana la  7.000 lei, pentru un obiectiv. La aceste preturi se vor adauga, unde este cazul, costuri de deplasare, daca obiectivul auditat este locat in afara orasului Constanța.

 Niculae Bogdan, Evaluator de risc la securitatea fizica
Inscris in RNERSF al IGPR cu nr. 2039.