Certificari

Activitatea GREENSOFT este bazata pe un sistem de management integrat pe care l-am certificat conform stadardelor ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, ISO 20000 si ISO 27001. 

Suntem orientati catre imbunatatirea continua a sistemelor implementate si monitorizam permanent parametrii de calitate cu scopul de a ne mentine certificarile.


 

Certificare SR EN ISO 9001:2015 a Sistemului de Management al Calitatii

Certificare SR EN ISO 14001:2015 a Sistemului de Management de Mediu

Certificare SR OHSAS 18001:2008 a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

Certificare ISO IEC 20000-1:2011 a Sistemului de Management al Serviciilor IT

Certificare SR ISO CEI 27001:2013 a Sistemului de Management al Securitatii Informatiei

Certificat Firma de Incredere

Certificat "Firma de Incredere"

Licenta de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei

Licenta de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei

Autorizatie instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu

Autorizatie proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare alarmare si alerte in caz de incendiu

Certificat de inregistrare in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica

Autorizatie detinere detector metale

Autorizatie instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Autorizatie proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor

Atestat ANRE pentru proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, in tensiune nominala de 0,4 kV

Certificat ORDA de inregistrare in Registrul National al Programelor pentru Calculator

Autorizatie instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti

Autorizatie Proiectare a sistemelor si instalatiilor de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti cu exceptia celor de tip natural organizat

Certificat ANCOM de furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice

Certificat ANCOM de furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice

Certificat de inregistrare a marcii nr.137800

Certificat de inregistrare a marcii nr.137800

Aviz Garda de Coasta

Licenta de lucru Portul Constanta


 

Operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub Nr.33922.

Numarul de Inregistrare si Identificare a Operatorilor Economici (EORI) - 000064180/14.11.2013

Inregistrati in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) cu numarul 140301/25.02.2015

Inscrisi in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).